Google+ Cách Khảm Nạm Bảo Thạch theo các Phái trong game Khí Phách Anh Hùng | Thế Giới Giải Trí Của Giới Trẻ

Việc khảm nạm đồ vật trong game khí phách anh hùng là điều hiển nhiên, nhưng để khảm nạm bảo thạch theo các phái thì hơi khó khăn, do đó hôm nay mình viết bài nay xin chia sẻ một ít kinh nghiệm mà mình biết. Nếu có gì sai sót, mong các bạn bỏ qua cho.

Cách Khảm Nạm Bảo Thạch theo các Phái trong game Khí Phách Anh Hùng

Cách Khảm Nạm Bảo Thạch theo các Phái trong game Khí Phách Anh Hùng 

I. Sơ lược về khảm nạm bảo thạch:
Để chuẩn bị cho việc khảm nạm bảo thạch các bạn cần:
- Đục tương khảm
Khi đi train quái, ngẫu nhiên bạn sẽ nhặt được đục tương khảm cấp 1. Bạn có thể hợp thành đục tương khảm cấp cao hơn tại NPC tổng quản, cứ 5 đục cấp thấp sẽ hợp thành được 1 đục cấp cao hơn (cấp cao nhất là 6). Dùng đục tương khảm cấp 1, 2, 3, 4, 5, 6 để đục lỗ thứ 1, 2, 3, 4, 5, 6 trên trang bị.
Tương tự như đục tương khảm, các bạn có thể nhặt được khi train quái.
Dưới đây là các loại bảo thạch:
+ Hoàng Ngọc
+Hồng Ngọc
+ Lam Ngọc
+ Lục Bảo
+ Kim Cương
II. Cách khảm:
- Với mỗi loại đá khảm kháng thì các bạn chỉ nên khảm 100% (2 viên loại 30%, 1 viên loại 40%). Như vậy sẽ mất 3 lỗ, còn 3 lỗ kia khảm đá khác.
- Các bạn nên đục hết lỗ cho trang bị nhé!
- Các hệ trong cùng 1 class (ma/vật) sẽ có cách khảm gần giống nhau.
- Còn đây là cách khảm cho từng hệ:
1. Kiếm Khách:
+ Vũ khí: Nên ưu tiên khảm max 6% đóng băng
+ Nhẫn: Khảm mỗi nhẫn max 6% hóa thạch, 2 nhẫn là 12%
+ Dây chuyền: Khảm max đá tăng sức khỏe (ưu tiên loại +4 điểm)
+ Găng tay: Khảm gây mù max 6%
+ Ngọc bội: Khảm kháng hóa thạch 100%, 3 lỗ còn lại max đá tăng sức khỏe
+ Nón: Khảm kháng 100% giảm tốc, khảm giảm tốc 3%
+ Áo: Khảm kháng đóng băng 100%, khảm đóng băng 3%
+ Quần: Khảm kháng trúng độc 100%, khảm giảm tốc 3%
+ Giày: Khảm kháng gây mù 100%, khảm gây mù 3%
2. Chiến Binh:
+ Vũ khí: Nên ưu tiên khảm max 6% đóng băng
+ Nhẫn: Khảm mỗi nhẫn max 6% hóa thạch, 2 nhẫn là 12%
+ Dây chuyền: Khảm max đá tăng sức mạnh (ưu tiên loại +4 điểm)
+ Găng tay: Khảm gây mù max 6%
+ Ngọc bội: Khảm kháng hóa thạch 100%, 3 lỗ còn lại max đá tăng sức mạnh
+ Nón: Khảm kháng 100% giảm tốc, khảm giảm tốc 3%
+ Áo: Khảm kháng đóng băng 100%, khảm đóng băng 3%
+ Quần: Khảm kháng trúng độc 100%, khảm giảm tốc 3%
+ Giày: Khảm kháng gây mù 100%, khảm gây mù 3%
3. Đấu Sĩ:
+ Vũ khí: Nên ưu tiên khảm max 6% đóng băng
+ Nhẫn: 1 nhẫn khảm max 6% hóa thạch, 1 nhẫn khảm max (+4) nhanh nhẹn
+ Dây chuyền: Khảm max đá tăng sức khỏe (ưu tiên loại +4 điểm)
+ Găng tay: Khảm gây choáng max 6%
+ Ngọc bội: Khảm kháng hóa thạch 100%, 3 lỗ còn lại max đá tăng sức khỏe
+ Nón: Khảm kháng 100% giảm tốc, khảm giảm tốc 3%
+ Áo: Khảm kháng đóng băng 100%, khảm đóng băng 3%
+ Quần: Khảm kháng trúng độc 100%, khảm giảm tốc 3%
+ Giày: Khảm kháng gây mù 100%, khảm gây choáng 3%
4. Pháp Sư:
+ Vũ khí: Nên ưu tiên khảm max 6% đóng băng
+ Nhẫn: Khảm max đá tăng tinh thần vào 2 nhẫn
+ Dây chuyền: Khảm max đá tăng sức khỏe (ưu tiên loại +4 điểm)
+ Găng tay: Khảm gây mù max 6%
+ Ngọc bội: Khảm kháng hóa thạch 100%, 3 lỗ còn lại max đá tăng sức khỏe
+ Nón: Khảm kháng 100% giảm tốc, khảm giảm tốc 3%
+ Áo: Khảm kháng đóng băng 100%, khảm đóng băng 3%
+ Quần: Khảm kháng trúng độc 100%, khảm giảm tốc 3%
+ Giày: Khảm kháng gây mù 100%, khảm gây mù 3%
5. Cung Thủ:
+ Vũ khí: Nên ưu tiên khảm max 6% đóng băng
+ Nhẫn: Khảm max đá tăng nhanh nhẹn vào 2 nhẫn
+ Dây chuyền: Khảm max đá tăng sức khỏe (ưu tiên loại +4 điểm)
+ Găng tay: Khảm gây mù max 6%
+ Ngọc bội: Khảm kháng hóa thạch 100%, 3 lỗ còn lại max đá tăng sức khỏe
+ Nón: Khảm kháng 100% giảm tốc, khảm trúng độc 3%
+ Áo: Khảm kháng đóng băng 100%, khảm đóng băng 3%
+ Quần: Khảm kháng trúng độc 100%, khảm trúng độc 3%
+ Giày: Khảm kháng gây mù 100%, khảm gây mù 3%

Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo bảng thuộc tính bảo thạch sau để khảm phù hợp hơn! 
Cách Khảm Nạm Bảo Thạch theo các Phái trong game Khí Phách Anh Hùng 

Chúc các bạn khảm nạm bảo trong game khí phách anh hùng thành công

Đăng nhận xét

 
Top