Google+ Sự kiện phụ bản Mạc Nhật trong game Phong Vân Truyền Kỳ | Thế Giới Giải Trí Của Giới Trẻ

Tham gia sự kiện Mạc Nhật của game Phong Vân Truyền Kỳ để có cơ hội tham gia nhận được nhiều phần thưởng hấp dẫn dành cho các nhân sĩ.

Sự kiện phụ bản Mạc Nhật trong game Phong Vân Truyền Kỳ

Sự kiện phụ bản Mạc Nhật trong game Phong Vân Truyền Kỳ 
Thời gian: Từ 12.05 đến 15h00 ngày 18.05.2015
Địa điểm:  Map Quảng Trường Tân Nguyệt Trấn, NPC Đông Hải Long Vương
Sự kiện phụ bản Mạc Nhật trong game Phong Vân Truyền Kỳ 
Yêu cầu: Level 55 trở lên mới có thể nhận nhiệm vụ
Nội dung:  


Sau khi nhận nhiệm vụ, người chơi sẽ được vào map mới nhận nhiệm vụ đánh Ngưu Man Binh.
Sự kiện phụ bản Mạc Nhật trong game Phong Vân Truyền Kỳ
Hoàn thành nhiệm vụ trên sẽ tiếp tục nhận nhiệm vụ và vào Ảo Cảnh Hư Không.
Sự kiện phụ bản Mạc Nhật trong game Phong Vân Truyền Kỳ
Trong Ảo Cảnh Hư Không, người chơi phải đi hết tất cả các ô để thu thập vật phẩm Tâm Hư Không mới có thể hoàn thành nhiệm vụ.
Sự kiện phụ bản Mạc Nhật trong game Phong Vân Truyền Kỳ
Hoàn thành nhiệm vụ trên, nhận nhiệm vụ mới đánh Hóa Thân Xi Vưu nhận thưởng Long Ngưu Chiến.
Sự kiện phụ bản Mạc Nhật trong game Phong Vân Truyền Kỳ
Đánh thắng Hóa Thân Xi Vưu nhận thưởng hấp dẫn như:
 • Trang bị Mạc Nhật
 • Trứng Thanh Long Nhỏ
 • Thưởng Long Ngưu Chiến
Sự kiện phụ bản Mạc Nhật trong game Phong Vân Truyền Kỳ
Sự kiện phụ bản Mạc Nhật trong game Phong Vân Truyền Kỳ
Mở Thưởng Long Ngưu Chiến có cơ hội nhận được:
 • • Kiếm Hồng Tinh
 • • Nhẫn Hồng Tinh Xung Kích
 • • Huy Hiệu Nạp Tiền
 • • Danh Hiệu Vệ Quốc
Cuối cùng khiêu chiến Long Vương, nếu thắng Long Vương sẽ có xác suất rớt những phần thưởng giá trị
Sự kiện phụ bản Mạc Nhật trong game Phong Vân Truyền Kỳ
Phần thưởng có thể nhận được khi thắng Long Vương:
 • • Long Toái Ngọc
 • • Lam Ấu Long
 • • Trượng Kim Long
 • • Đồ Long Thần

Hãy sẵn sàng tham dự ngay hôm nay nào các game thủ của game Phong Vân Truyền Kỳ!

Đăng nhận xét

 
Top